Kontakt

W razie pytań prosimy o kontakt:
 
 
Agata Głombiowska
agata.glombiowska@ug.edu.pl
tel. 58 523 31 71
 
Agata Krawczykowska
agata.krawczykowska@ug.edu.pl
tel. 58 523 31 87

 
 
 
 

„Projekt PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, nr umowy POWR.03.03.00-00-PN13/18.

 

panorma in mari via tua