Stawki ryczałtowe

Poniżej znajdują się tabele stawek ryczałtowych obowiązujących w Programie PROM.
Żródło: Regulamin PROM / Regulations of PROM.

 
 

Tab. 1 – Koszty podróży, ubezpieczenia zdrowotnego, OC, NNW, koszty opłat wizowych lub związanych z legalizacją pobytu.

 

Odległość w linii prostej między miejscem zamieszkania uczestnika a miejscowością pobytu (w km): Wysokość stawki zryczałtowanej na osobę:
poniżej 500 1 000,00 zł
500-999 2 000,00 zł
1000–2999 3 000,00 zł
3000–6000 4 000,00 zł
powyżej 6000 5 000,00 zł


 
 

Tab. 2 – Koszty utrzymania

 

Liczba dni pobytu W przypadku wyjazdu/przyjazdu do krajów OECD, a także miast z krajów spoza OECD znajdujących się w pierwszej 50-tce raportu MERCER W przypadku pozostałych krajów
5 4 000,00 zł 3 000,00 zł
6 4 420,00 zł 3 260,00 zł
7 4 840,00 zł 3 520,00 zł
8 5 260,00 zł 3 780,00 zł
9 5 680,00 zł 4 040,00 zł
10 6 100,00 zł 4 300,00 zł
11 6 520,00 zł 4 560,00 zł
12 6 940,00 zł 4 820,00 zł
13 7 360,00 zł 5 080,00 zł
14 7 780,00 zł 5 340,00 zł
15 8 200,00 zł 5 600,00 zł
16 8 450,00 zł 5 760,00 zł
17 8 700,00 zł 5 920,00 zł
18 8 950,00 zł 6 080,00 zł
19 9 200,00 zł 6 240,00 zł
20 9 450,00 zł 6 400,00 zł
21 9 700,00 zł 6 560,00 zł
22 9 950,00 zł 6 720,00 zł
23 10 200,00 zł 6 880,00 zł
24 10 450,00 zł 7 040,00 zł
25 10 700,00 zł 7 200,00 zł
26 10 950,00 zł 7 360,00 zł
27 11 200,00 zł 7 520,00 zł
28 11 450,00 zł 7 680,00 zł
29 11 700,00 zł 7 840,00 zł
30 12 000,00 zł 8 000,00 zł


 
 
 
 

„Projekt PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, nr umowy POWR.03.03.00-00-PN13/18.

 

panorma in mari via tua