Lista rankingowa

Lista uczestników zakwalifikowanych do programu PROM – rekrutacja dodatkowa maj 2022

 

ICTQT
1. Łukasz R.
2. Konrad S.
3. Giuseppe V.
 
Wydział Prawa i Administracji
4. Monika M.
5. Piotr Marcin G.
6. Mateusz K.
7. Juta V.
8. Simona D.
9. Mukhammadamin K.
10. Mukhammad Ali T.
 
Wydział Oceanografii i Geografii
11. Joanna B.
12. Bartosz K.
13. Natalia M.
14. Krystian P.
15. Agnieszka S.
 
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
16. Mikołaj K.
17. Tomasz M.
18. Jan W.
19. Michał C.
 
Wydział Nauk Społecznych
20. Aleksandra B.
 
ICCVS
21. Łukasz A.
22. Simona M.
 
Wydział Historyczny
23. Alicja O.
24. Mateusz S.
25. Aleksandra J.
26. Patrycja H.
27. Emiliana K.
 
Wydział Chemii
28. Elżbieta A.
29. Jacek M.
30. Agnieszka K.
31. Mateusz B.
32. Hanna G.
33. Daniel G.
34. Piotr Ś.
35. Agnieszka S.
 
Decyzje zostaną wysłane mailem na adresy podane w formularzu rekrutacyjnym.
 
 
 

„Projekt PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, nr umowy POWR.03.03.00-00-PN13/18.

 

panorma in mari via tua